Cień judaizmu, P. Polityka +, W. Władza +

STAN LUDOBÓJSTWA NARODU

Stan ludobójstwa NARODU jest wynikiem obłędnej polityki władz w POLSCE. Jest to wynik ograniczonego dostępu do Podstawowej Opieki Zdrowotnej (dalej POZ) od lat. Świadczą o tym PONADNORMATYWNE ZGONY w OJCZYŹNIE. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/statystyka-przyczyn-zgonow/umieralnosc-i-zgony-wedlug-przyczyn-w-2020-roku,10,1.html Każdy kto próbuje dodzwonićCzytaj dalej