47. Sofizmat.

Sofizmatem już kiedyś zajmowałem się z okazji uchwalenia Traktatu Nicpońskiego (Lizbońskiego) przeto tu tylko krótko wyjaśnię. Sofizmat jest to rozumowanie pozornie poprawne, ale w istocie zawierające rozmyślnie utajone błędy logiczne; fałszywy dowód; potocznie: świadome dowodzenie[…]

Kontynuuj czytanie …