Kategoria: B. Preambuła 8

B. Preambuła 8

B.8. Wprowadzenie.

 Preambuła lub też arenga jest to wstęp do aktu prawnego, zwykle o ważnym znaczeniu politycznym (np. do umów międzynarodowych, konstytucji), wyjaśniający okoliczności wydania aktu oraz określający cele, jakim powinien on służyć. Uważam, że każdy aktCzytaj dalej