Związek przyczynowy i skutek.

W tym miejscu będzie moje wystąpienie, które szykuję na pierwszą rozprawę w Sadzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieście.