Częściowo wolni!

Rządzący Polską po 1-09-1939 r. w 1988 r. rozpoczęły debaty okrągłostołowe w Pałacu Namiestnikowskim z wybrańcami tak zwanej opozycji antysocjalistycznej. https://akuzator.pl/2018/12/13/stol-namiestnika/ Ich owocem były CZĘŚCIOWO WOLNE WYBORY 4-06-1989 R. Euro-wybory do euro-koryta wygrały między innymi[…]

Kontynuuj czytanie …