Wyroki

Wprowadzenie.

Podstawowym dokumentem tego tematu jest pismo L.p.305 typu List do Cioci wiceprezeski Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, Ob. SSA Małgorzata Gerszewska. Pismo to jest dowodem w sprawie jako poświadczenie nieprawdy mające znaczenie prawne.

W moich dalszych czynnościach doszło do tego, że SSO Maria Kliszcz pod sygnaturą I C 789/15 wyrokiem fiskalnym z 2-03-2015 „przysoliła mi koszty” zastępstwa procesowego na rzecz Sądu Rejonowego w Gdyni kwotę 7.200,- zł. Nim się spostrzegłem i podjąłem jakieś czynności to komornik Maciej Nogalski zaczął uszczuplać moją rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy o 25% od brutta. Od 2000 r. nie mam żadnych innych przychodów. Stan ten trwa do dziś i nic nie jestem w stanie zmienić. Gdyby nie moja żona, ta sama od dziesiątków lat i nasi synowie, nie byłoby mnie wśród żywych…

I to są dowody, że duch i litera prawa zapisane w Konstytucji III RP lub PRL BIS, jak kto woli, nie mają najmniejszego znaczenia.

CZYNNOŚĆ PRAWNA SPRZECZNA Z KONSTYTUCJĄ JEST NIEWAŻNA

No i cóż z tego?