NIELEGALNA KONSTYTUCJA

Oddać każdemu to, co mu się należy. Hammurabi (*1811 1750 p.n.e.) : Jeśli obywatel oko obywatelowi wybił, oko wybiją mu.

CZY POLSKA KONSTYTUCJA JEST LEGALNA?

Po mojemu. Konstytucja z 1997 r. jest nielegalna.

Dowody poniżej.

22 kwietnia środa 2019 r.

Ośmielę się objaśnić, iż od kilkunastu już lat domagam się aby strony akt każdej sprawy były numerowane przed ich wysłaniem do petenta. Jest to najprostszy sposób zabezpieczający te akta przed fałszerstwem. Tu pokazuję jak w prosty sposób można numerować strony akt, który tu zastosowałem. Przy tym taki lub podobny sposób numerowania stron akt sprawy winien być umieszczany na każdej stronie wysyłanego dokumentu. Celowo też używam kolorów dla wyróżnienia. Z oczywistych względów tu nie uwzględniam moich komentarzy. A dlaczego tu tyle czerwieni? Niech każdy sam sobie odpowie.

Przykład oznakowania.

DOKUMENT* NR

STRON DOKUMENTU

STRONA AKT

SKRÓT

VI

1 z 3

12

D;12

* można użyć dowolnej nazwy, np. Sygn. akt. SKRÓT umożliwia wskazanie strony akt

Z tych względów musiałem dokonać stosownych poprawek w tekście. Dodam, iż dokładam wszelkich starań aby nie było błędów. Wszystko wykonuję osobiście. A jak wspominałem jestem starszym facetem. Dźwigam ósmy krzyżyk życia. Czasami sobie pobiadolę.

1 kwietnia poniedziałek 2019. To nie jest prima aprilis 2019 r.

Jako rzekłem nie ubiegałem się i nie zabiegam o żadne stanowisko urzędowe. Jestem lichego zdrowia. Nie wiem jak długo będę jeszcze żył a urodziłem się w 1948 r. na Dolnym Śląsku. Mój czas i żywot, tu na tym ziemskim padole, nieuchronnie zbliża się ku końcowi. Wyjaśnię tylko, że w sprawach religii jestem poszukującym agnostykiem. Z tego to powodu przyszła pora na podsumowania i podzielenie się z Rodakami moim doświadczeniem życiowym. W miarę sił i możliwości uprawiałem pieniactwo, które kontynuuję. Nazywam to pisaniną i zbieraniem dowodów celem ich upublicznienia – art. 2, 8 i 54 KRP = Konstytucja III RP lub PRL Bis, jak kto woli. Podobnie należy czytać III RP… = III RP lub PRL Bis, jak kto woli.

Pierwszą moją potyczkę z Sądem Najjaśniejszym III RP zaliczyłem po tak zwanym referendum konstytucyjnym z 25-05-1997 r. Wówczas to wniosłem o unieważnienie owego referendum. Mój adres we wniosku od lat jest nieaktualny dlatego pozwalam sobie go tu nie ukrywać.

DOKUMENT NR

STRON DOKUMENTU

STRONA AKT

SKRÓT

I

1 z 1

1

D;1

W odpowiedzi z Sądu Najjaśniejszego zwykłym listem otrzymałem postanowienie tegoż z 5 czerwca 1997 r.

DOKUMENT NR

STRON DOKUMENTU

STRONA AKT

SKRÓT

II

1 z 2

2

D;2

DOKUMENT NR

STRON DOKUMENTU

STRONA AKT

SKRÓT

II

1 z 2

3

D;3

Myślę sobie, że nie jeden Ob. III RP… chciałby pochwalić się takimi kwitami. Tym bardziej, że juryści powołują się na Konstytucję…

2 kwietnia wtorek 2019 r. Ten wpis musiałem poprawić.

Po przemyśleniu doszedłem do wniosku, iż byłoby z mojej strony niezręcznością, gdybym pominął poniższe dokumenty. Mają one znaczenie w dalszym moim postępowaniu. Z tego powodu postanowiłem zachować ciąg mojej korespondencji z Najjaśniejszym. Inaczej postawione na początku wpisu pytanie

CZY OBOWIĄZUJĄCA KONSTYTUCJA W POLSCE JEST LEGALNA?

nie miało by takiej wymowy i siły dowodowej. Ujednoliciłem też sposób prezentowania dokumentów po to, aby każdy kto zechce, mógł ewentualnie bez problemu wydrukować to sobie.

Po sądowych „bijatykach” w okręgu gdańskim spłodziłem poniższe pismo na 6 ponumerowanych stronach. Nie prezentuje go w całości. Zostawiłem to co jest najważniejsze na dzień dzisiejszy.

DOKUMENT NR

STRON DOKUMENTU

STRONA AKT

SKRÓT

III

1 z 5

4

D;4

DOKUMENT NR

STRON DOKUMENTU

STRONA AKT

SKRÓT

3

2 z 5

5

D;5

DOKUMENT NR

STRON DOKUMENTU

STRONA AKT

SKRÓT

3

3 z 5

6

D;6

DOKUMENT NR

STRON DOKUMENTU

STRONA AKT

SKRÓT

3

4 z 5

7

D;7

DOKUMENT NR

STRON DOKUMENTU

STRONA AKT

SKRÓT

3

5 z 5

8

D;8

Stanowisko Najjaśniejszego w sprawie. Zwykły list.

DOKUMENT NR

STRON DOKUMENTU

STRONA AKT

SKRÓT

4

1 z 2

9

D;9

DOKUMENT NR

STRON DOKUMENTU

STRONA AKT

SKRÓT

4

2 z 2

10

D;10

 

W sprawie wypowiedziała się Prokuratura Okręgowa w Gdańsku w osobie naczelnika I Wydziału Postępowania Przygotowawczego, Małgorzata Syguła. Ob. ta spłodziła pismo na 7 ponumerowanych kartkach. Nie będę prezentował całości, wystarczą tylko 3 kartki, aby mieć pojęcie o sprawie.

DOKUMENT NR

STRON DOKUMENTU

STRONA AKT

SKRÓT

5

1 z 3

11

D;11

Kartka 4.

DOKUMENT NR

STRON DOKUMENTU

STRONA AKT

SKRÓT

5

2 z 2

12

D;12

Kartka 7, ostatnia.

DOKUMENT NR

STRON DOKUMENTU

STRONA AKT

SKRÓT

5

3 z 3

13

D;13

6 kwietnia sobota 2019.

W wyniku powyższego pozwoliłem sobie spłodzić zażalenie do Najjaśniejszego Prezesa. Ośmieliłem się też wysłać to listem poleconym do: adresata, Prezydenta Polski, Krajowej Rady Sadownictwa, Sejmu, Senatu, Trybunału Konstytucyjnego i Ministra Sprawiedliwości.

DOKUMENT NR

STRON DOKUMENTU

STRONA AKT

SKRÓT

6

1 z 2

14

D;14

DOKUMENT NR

STRON DOKUMENTU

STRONA AKT

SKRÓT

6

2 z 2

15

D;15

Stanowisko Najjaśniejszego w sprawie. Pozostali adresaci „olali” mnie.

DOKUMENT NR

STRON DOKUMENTU

STRONA AKT

SKRÓT

6

1 z 1

16

D;16

Na skutek nabytego doświadczenie w „bijatyce” z sądami ośmieliłem się zwrócić do Najjaśniejszego Prezesa o wykładnię w sprawie trybu i terminu doręczanie przesyłek sądowych.

DOKUMENT NR

STRON DOKUMENTU

STRONA AKT

SKRÓT

7

1 z 1

17

D;17

Odpowiedź Najjaśniejszego jest powalająca.

DOKUMENT NR

STRON DOKUMENTU

STRONA AKT

SKRÓT

8

1 z 1

18

D;18

18 maja 2019 r.

Zajmowanie się sprawami sądowymi zabiera mi bardzo dużo czasu. Stąd takie odstępy w moich kolejnych wpisach w tym temacie. Dość intensywnie ćwierkam na Twitterze, gdzie odwiedza mnie kilkanaście tysięcy osób miesięcznie.

DOKUMENT NR

STRON DOKUMENTU

STRONA AKT

SKRÓT

9

1 z 2

19

D;19

Druga strona skargi.

DOKUMENT NR

STRON DOKUMENTU

STRONA AKT

SKRÓT

9

1 z 2

19

D;19

Do dnia dzisiejszego Sąd Najjaśniejszy nie zajął się sprawą. Skutkiem tego twierdzę, że obowiązująca Konstytucja w Polsce jest nielegalna. Na co przedstawię jeszcze jeden świeży dowód z 17-12-2018 r.

REFERENDUM O PRZYSTĄPIENIU DO UE

Mój wniosek o unieważnienie referendum o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej z 7 i 8 czerwca 2003 r.

DOKUMENT NR

STRON DOKUMENTU

STRONA AKT

SKRÓT

10

1 z 2

21

D;21

Na drugiej stronie po raz kolejny dołączyłem Skargę o wznowienie postępowania z 27-02-2003 r.

DOKUMENT NR

STRON DOKUMENTU

STRONA AKT

SKRÓT

10

2 z 2

22

D;22

Stanowisko Najjaśniejszego w sprawie.

DOKUMENT NR

STRON DOKUMENTU

STRONA AKT

SKRÓT

11

1 z 2

23

D;23

Druga strona.

DOKUMENT NR

STRON DOKUMENTU

STRONA AKT

SKRÓT

11

2 z 2

24

D;24

MIESIĄC MIODOWY Z UE 1-06-2004 r.

Dokument dołączałem do wszystkich wysyłanych w tamtym czasie pism.

DOKUMENT NR

STRON DOKUMENTU

STRONA AKT

SKRÓT

12

1 z 2

25

D;25

DOKUMENT NR

STRON DOKUMENTU

STRONA AKT

SKRÓT

12

1 z 2

26

D;26

13-06-2014 r. 200WYBORY DO PARLAMENTU UE

13-06-2004 r. WYBORY DO PARLAMENTU UE

Na kartce formatu A5 dwustronnie.

DOKUMENT NR

STRON DOKUMENTU

STRONA AKT

SKRÓT

13

1 z 3

27

D;27

Załączniki nr 80.IV również na kartce A5 dwustronnie. Drukując to w 2004 r. użyłem oszczędnego trybu drukowania. Dlatego to jest takiej jakości.

DOKUMENT NR

STRON DOKUMENTU

STRONA AKT

SKRÓT

13

2 z 3

28

D;28

Załączniki nr 102.IV również na kartce A5 dwustronnie.

DOKUMENT NR

STRON DOKUMENTU

STRONA AKT

SKRÓT

13

3 z 3

29

D;29

Stanowisko Najjaśniejszego w sprawie.

DOKUMENT NR

STRON DOKUMENTU

STRONA AKT

SKRÓT

14

1 z 2

30

D;30

Druga strona.

DOKUMENT NR

STRON DOKUMENTU

STRONA AKT

SKRÓT

14

2 z 2

31

D;31

Moje wnioski formalne w sprawie ważności wyborów.

DOKUMENT NR

STRON DOKUMENTU

STRONA AKT

SKRÓT

15

1 z 1

32

D;32

Na drugiej stronie są fragmenty preambuł Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Ta sama treść jest w dokumentach D;28 i D;29. Odpowiedź Najjaśniejszego.

DOKUMENT NR

STRON DOKUMENTU

STRONA AKT

SKRÓT

16

1 z 2

33

D;33

Druga kartka, nie strona.

DOKUMENT NR

STRON DOKUMENTU

STRONA AKT

SKRÓT

16

2 z 2

34

D;34

Jest to odpowiedź powszechnie stosowana przez organa władzy w Polsce. NA WIOSNĘ DRZEWA SĄ ZIELONE. Zdanie prawdziwe tylko nie na temat.

22 maja środa 2019 r.

11-11-2004 r. listem poleconym za potwierdzeniem odbioru do Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego wysłałem: WNIOSEK O POWSZECHNĄ WYKŁADNIĘ PRAWA i SKARGA NA BEZCZYNNOŚĆ. W owym czasie funkcję tę pełnił Lech Gardocki (*13-04-1944 r.). Obecnie dziekanem Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej) Uniwersytetu Humanistycznospołeczngo w Warszawie. Tenże Ob. „olał” czyli zbył milczeniem moje skargi i wnioski. Lech Gardocki funkcję I Prezesa Sądu Najjaśniejszego pełnił w okresie: 10-10 1998 r. do 18-10-2010 r.

DOKUMENT NR

STRON DOKUMENTU

STRONA AKT

SKRÓT

17

1 z 2

35

D;35

+80.IV jest powyżej jako D;28 i +102.IV jako D;29 jako załączniki Na drugiej stronie umieściłem poniższy dokument Sądu Okręgowego w Gdańsku.

DOKUMENT NR

STRON DOKUMENTU

STRONA AKT

SKRÓT

17

2 z 2

36

D;36

DOKUMENT NR

STRON DOKUMENTU

STRONA AKT

SKRÓT

18

1 z 1

37

D;37

Na drugiej stronie są fragmenty preambuł Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Ta sama treść jest w dokumentach D;28 i D;29.

DOKUMENT NR

STRON DOKUMENTU

STRONA AKT

SKRÓT

19

1 z 1

38

D;38

Do dziś nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. Zatem zasadne jest moje twierdzenie przedstawione na początku.CZY POLSKA KONSTYTUCJA JEST LEGALNA?

Po mojemu. Konstytucja z 1997 r. jest nielegalna!

Ośmielę się przypomnieć, że w owym czasie, który dokumentuję powyżej, funkcję Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego III RP lub PRL BIS, jak kto woli pełnili: Adam Justyn Strzembosz (*11-09-1930 r.) i Lech Gardocki (*13-04-1944). Prawo karne operuje terminem SPRAWSTWO KIEROWNICZE

PS Piszę wyłącznie po polsku. Reszta do kosza!

Dodaj komentarz

36 − 27 =