Miesiąc: Lipiec 2010

W. Władza +

Pomroczność jasna?

Działając na podstawie obowiązującego prawa konstytucyjnego opisanego w art. 61: Obywatel ma prawo do uzyskania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Wnoszę o upublicznienie dokumentu potwierdzającego, że Ob. Bronisław MariaCzytaj dalej

W. Władza +

Prezydent na gębę?

Działając na podstawie obowiązującego prawa konstytucyjnego opisanego w art. 61: Obywatel ma prawo do uzyskania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Wnoszę o upublicznienie dokumentu potwierdzającego, że niżej wymienieni obywateleCzytaj dalej