Mord z urzędu

Dlaczego MORD Z URZĘDU?

Podstawowym dokumentem na podstawie którego tak twierdzę, jest decyzja burmistrza Lwówka Śląskiego z 1-06-2013 r., Ob. mgr Ludwik Kaziów.

Mimo moich usilnych starań do dziś nikt mi nie odpowiedział na pytanie. Dlaczego akt zgonu mojego taty – Bronisław Grabowski – został wystawiony za łaskawym zezwoleniem Prezydium Powiatowej Rady Narodowej we Lwówku Śl. z 17-03-1955 r. czyli w 11 miesięcy po jego śmieci. Skład osobowy tegoż Prezydium to tajemnica pilnie strzeżona. Uchwała nr 95/54 r. w sprawie spóźnionego zgłoszenia zgonu zaginęła jak i cała dokumentacja sprawy. Nie ma też dokumentacji osiedlenia od 1945 r. Tak władcy Polski rozprawili się z nieprawomyślnymi.

STAN TEN TRWA PO DZIEŃ DZISIEJSZY