Ogółem

Wprowadzenie.

Całość mojej SKARGA i WNIOSEK (dalej SKARGA…) pomyślałem w ten sposób, że każdy wniosek składa się z dwóch stron. Pierwsza strona jak niżej zaś druga strona to 7 pytań prejudycjalnych i jest to szablon dla SKARGA… Tym sposobem aby sporządzić SKARGA… wystarczy w wierszu L.p. wpisać: właściwą liczbę L.p., datę i Nr S. Pozostałe dane dla tego wiersza, np. dla L.p.1. Z zestawienia zbiorczego wynika, że SKARGA… dotyczy Trybunału Konstytucyjnego. Data sporządzenie 23-04-2019, Nr S 121. Wszystkie dane do pisma procesowego (art. 126 Kpc) są powszechnie dostępne w internecie. Zaś sama SKARGA… dotyczy sprawy opatrzonej sygnaturą: GP451.98.2019 z 27-03-2019 r., szef, Marcin Koman. Tym sposobem każdy, kto tylko zechce, może sam sporządzić taką SKARGA…

Natomiast dla każdego tematu dodatkowo sporządziłem pismo, z reguły kilka stron, gdzie prezentuję podstawowe dokument dla danej sprawy. W tym przypadku dla zestawu dokumentów 1 do 200 takie pismo składa się z 6 stron co prezentuję poniżej.