Miesiąc: Listopad 2010

K. Komentarz +

B. M. Komorowski. Zażalenie.

  Właściwy Sąd Okręgowy                                            przez Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieście ul. Marszałkowska 82                                                 00 – 517 Warszawa                                                   ZAŻALENIE NA POSTANOWIENIE Sygn. akt: II Kp 1970/10, z datą 18. 10. 2010 r., SSR Jacek Łabuda.Czytaj dalej