O.17. Zał. 8. Pismo procesowe do SR Gdynia.

27 listopada 2006 roku. FL10. Sygn. akt: VII Co 942/05 VIII Nc 10063/03                                         Sąd Rejonowy                                         VII Wydział Cywilny                                         oraz VIII Wydział Grodzki                                         Gdynia Powód: Koncern Energetyczny Energa, ul. Marynarki Polskiej 130,[…]

Kontynuuj czytanie …

O.9. AWS.

Topór, kusza i butelka z płynem zapalającym jest rozwiązaniem alternatywnym. Przez to należy rozumieć, że w miejsca niepoczytalnych (nie rozumiejących tekstów pisanych) obecnych prokuratorów i sędziów należy utworzyć miejsca AWS = aparatury wymierzania sprawiedliwości. Mój[…]

Kontynuuj czytanie …