Tatowe

Wprowadzenie.

Podstawowym dokumentem tego tematu jest dokument z 19-07-1954 r. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej we Lwówku Śląskim. Za zgodność poświadczył Z up. BURMISTRZA mgr inż Roman Kulczycki pod datą 29-07-2002 Minęło tylko 48 lat jak ten dokument ujrzał światło dzienne. Tu prezentuję go retuszowany. Usunięte tło.

I podobnie jak moja babcia – Julia Buchta w 1940 r. została wydalona „na zbitą mordę i na bruk” wraz z trzema nieletnimi córkami z własnego domu w Krynica-Zdrój. Dziś ul. 1000-lecia 15. Tak i my czterej bracia: Heniek (10 miesięcy), Czesiek (3 latka), Edek (prawie 5 lat) i Zbyszek (6 lat) zostaliśmy tylko w tym co mieliśmy na sobie. Dom splądrowano. Zwierzęta i wszystko co miało jakąś wartość zniknęło. Władcy Lwówka Śl. nic nie zabezpieczyły dla nas. Nawet pamiątek po rodzicach.

KONSTYTUCJA PRL z 22 lipca 1952 r.

Art. 12. Polska Rzeczpospolita Ludowa uznaje i ochrania na podstawie obowiązujących ustaw indywidualną własność i prawo dziedziczenia ziemi, budynków i innych środków produkcji należących do chłopów, rzemieślników i chałupników.

Art. 74. 3. Przepadek mienia może nastąpić jedynie w przypadkach przewidzianych ustawą, na podstawie prawomocnego orzeczenia.

CZYNNOŚĆ PRAWNA SPRZECZNA Z KONSTYTUCJĄ JEST NIEWAŻNA

No i cóż z tego?