Nasz cyrk. Nasze małpy.

Twardym i niezbitym dowodem bezczelnego [nieliczenie się z niczym i nikim] działania organów władzy w Polsce jest brak legalnego Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) w Polsce od 9-09-2020. Najwybitniejsze prawnicze autorytety w Polsce dumają czy ustawa o RPO jest zgodna z Konstytucją? Jako że ustawa o RPO mówi w art. 3. 6. Dotychczasowy Rzecznik pełni swoje obowiązki do czasu objęcia stanowiska przez nowego Rzecznika.

Zaś Konstytucja III RP lub PRL BIS, jak kto woli; stanowi. Art. 4. 1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. 2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. Art. 209. 1. Rzecznik Praw Obywatelskich jest powoływany przez Sejm za zgodą Senatu, na 5 lat. Tak więc Ob. A. P. BODNAR nielegalnie zajmuje stolec RPO w Polsce, albowiem ustawa nie może naruszać normy konstytucyjnej. Więc wszystkie czynności wykonane przez Ob. A. P. BODNARA jako RPO w Polsce po 9-09-2020 mocą Konstytucji są nieważne.

Trybunał Konstytucyjny (TK) nie może zebrać się do kupy przez pół roku. Aby nam pospólstwu dać odpowiedź. Czy Ob. A. Bodnar legalnie zajmuje stolec RPO? W tym miejscu należy przypomnieć. Najwybitniejsi prawnicy w Polsce, sędziowie TK nad uzasadnieniem do swojego wyroku K1/20 z 20-10-2020 mozolili się w pocie czoła przez kilka miesięcy. By w końcu ich wypoty zostały opublikowane 27-01-2021. To prawniczy bełkot przez 236 stron.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20210000114/O/M20210114.pdf

W sprawie nielegalnego RPO w Polsce milczy też strażnik Konstytucji wybrany prze Naród Ob. Andrzej Sebastian DUDA (ur. 16-05-1972).

Zaś pomnik RZEŹ WOŁYŃSKA autorstwa profesora Andrzeja Piotra PITYŃSKIGO (*15-03-1947 †19-09-2020) nadal jest aresztowany.

Synowie mistrza prof. A. PITYŃSKIEGO Aleksander i Michał podczas pogrzebu taty 28-09-2020 wspominali go jako ciepłego, mądrego i dobrego człowieka. Starszy, Aleksander, przedstawił fragmenty testamentu Pityńskiego: Tata życzył sobie, żeby był pochowany we wspólnym grobie z młodszym bratem Januszkiem w rodzinnej miejscowości w Ulanowie w Polsce, ale dopiero wtedy, gdy ostatnie monumentalne dzieło zostanie oficjalnie odsłonięte na ziemi polskiej, wtedy ojciec będzie usatysfakcjonowany, a hasło BÓG – HONOR – OJCZYZNA zatriumfuje w pełnej krasie w wolnej niepodległej Polsce.

Źródło: https://polonia.tvp.pl/50083105/polonia-amerykanska-pozegnala-rzezbiarza-andrzeja-pitynskiego

Tak jest realizowana idea naszych przodków zawarta w Konstytucji 3 Maja 1791

WSZELKA WŁADZA SPOŁECZNOŚCI LUDZKIEJ POCZĄTEK SWÓJ BIERZE Z WOLI NARODU

Dodaj komentarz

53 + = 60