Rozprawa SR Wejherowo 30-10-2020

Stosownie do sądowego zawiadomienia 30-10-2020 osobiście udałem się do Wejherowa jako strona procesowa i publicysta. Sposób sporządzenia tego typu dokumentów powoduje, że człowieka z miejsca szlag może trafić. Jako nawykły w takich sprawach odnotowałem to jako D1467 dowód na SKB = stan konstytucyjnego bezprawia. 

Do budynku można było wejść od strony aresztu. To na wszelki wypadek i po to, aby taki typ jak ja nie czuł się zbyt pewnie przed obliczem władzy. Jest to zgodnie z odwieczną zasadą. PETENT PRZED OBLICZEM WŁADZY NIE POWINIEN JEJ PESZYĆ. W budynku prócz ochroniarza kobieta, która wpuściła mnie upewniając się co do mojej tożsamości, żywego ducha nie widziałem.

Z karteluszka wywieszonego na drzwiach sali rozpraw zwanego wokandą dowiedziałem się na kilka minut przed rozprawą, że do tej pory zarządzający sprawą anonimowy sędzia i ukrywający się za plecami „Starszy sekretarz sądowy Marta DRZEŻDŻON” jest SSR Paweł KWAPIEŃ. Z tym SSR miałem do czynienia w przeszłości. SSR P. Kwapień w tamtej sprawie wybitnie stanął po stronie przeciwnej. O czy napiszę nieco później. Na rozprawę nie stawił się prokurator, który odmówił wszczęcia dochodzenia w sprawie. On wie, że rzecz jest z góry przesądzona. Moje zażalenie będzie oddalone, więc nie ma potrzeby, aby skarżypyta fatygował się do sądu. Po wywołaniu sprawy oraz wykonaniu rutynowych czynności wstępnych poinformowałem sędziego, że włączam kamerę. Nie było sprzeciwu.

Za kontuarem SSR Paweł KWAPIEŃ.

Po udzieleniu mi głosu przystąpiłem do odczytywania mojego wcześniej przygotowanego wywodu T354. Sporządziłem go w dwóch egzemplarzach, aby orzekający mógł w ciszy swojego gabinetu przeanalizować mój wywód. Wystąpienie sporządziłem na moim papierze firmowym. Tam umieszczam zdjęcie fragmentu pomnika POLEGŁYCH STOCZNIOWCÓW 1970 z jedną zwrotką wiersza Czesława MIŁOSZA (*1911 †2004) Który skrzywdziłeś.

Który skrzywdziłeś człowieka prostego

Śmiechem nad krzywdą jego wybuchając

NIE BĄDŹ BEZPIECZNY poeta pamięta

Możesz go zabić narodzi się nowy

Spisane będą czyny i rozmowy

Ośmielam się wnosić o:

1) stwierdzenie, że w sprawie doszło do uchybienia Konstytucji;

2) przekazanie sprawy do właściwej prokuratury celem postawienia w stan oskarżenia:

  1. a) Sąd Rejonowy w Wejherowie
  2. b) Prokuratora Rejonowego w Wejherowie;

3)    nakazanie prokuraturze zebranie i połączenie akt spraw wymienionych;

4)    doręczenie mi wiarygodnego spisu stron akt sprawy sądowej;

5)    umożliwienie mi dostępu do akt przez internet.

 UZASADNIENIE

PIERWSZE. Trybunał Konstytucyjny wyrokiem o sygn. akt K1/20 z 22-10-2020 r. w składzie tam wymienionych przywołując art.: 30 i 31 ust. 3 i 38. Konstytucji III RP lub PRL BIS, jak to woli; orzekł. GODNOŚĆ I WOLNOŚĆ CZŁOWIEKA przypisania jest od jego poczęcia i nie wymaga żadnego uzasadnienia – dowód verte D1500.

DRUGIE. Po ogłoszeniu w kraju stanu epidemicznego 29-03-2020 r. zwróciłem się przez ePUAP do Wójta Gminy Szemud. Wniosłem o ustanowienie dla mnie asystenta ze względu na mój wiek (72 lat) i inwalidztwo orzeczone jako trwała niezdolność do samodzielnej egzystencji od 2000 r. Asystent jest mi niezbędny ot chociażby po to abym bezpiecznie mógł dotrzeć, na przykład do sądu, jako że występują u mnie okresowe zaburzenie świadomości. Jak stresujące jest spotkanie z wymiarem sprawiedliwość pokazała najjaśniejsza gwiazda polskie palestry i były wicepremier mec. Roman GIERTYCH. Na widok funkcjonariuszy popadł omdlony. A cóż dopiero taki staruch (przypominam 72 lata) w dodatku z pierwszą grupą inwalidzką. Wójt Gminy Ob. Ryszard KALKOWSKI odmówił przydzielenia mi asystenta – dowód D746.

26-10-2020 r. pocztą elektroniczną zwróciłem się też do lek. med. Halina PIETKUN, kierownik POZ w Gminie Szemud o przydzielenie mi transportu medycznego na 30-10-2020 do Wejherowa abym mógł uczestniczyć w tej rozprawie. Wiadomość przesłałem również i do Wydziału II tut. Sądu. Ob. Kierownik nie odpowiedziała na mój wniosek.

Co gorsze. Okazało się, że kierownik gminnej służby zdrowia, lek. med. H. PIETKUN, w rozmowie telefonicznej 29-10-2020 r. potwierdziła mi, że nie wie, iż pacjenci gminy mogą zgłaszać swoje potrzeby pocztą elektroniczną na adres figurujący w internecie naszezdrowie@naszezdrowie.gda.pl

Tak w Gminie Szemud wygląda stosowanie konstytucyjnej godności i wolności przypisaną do ludzkiej osoby od poczęcia – vide wyrok TK 1/20.

 TRZECIE. 16-10-2020 z Poczty odebrałem zawiadomienia o terminie rozprawy – dowód wyżej D1467. W odpowiedzi poprzez ePUAP do rąk prezesa tut. Sądu SSR Ewa Kruk wysłałem wniosek z 17-10-2020 r. T342 [wniosek sporządziłem na czterech stronach z kopią mojej legitymacji inwalidy i wykazem 30 spraw, które są powodem mojego zażalenia pismem tym] wnosiłem o:

1) ujawnienie danych personalnych sędziego;

2) nakazanie prokuraturze w Wejherowie: a) dostarczenia do sądu akta spraw wymienionych na str. 4 wraz ze spisem ich stron na okoliczność wykazania, że prokuratura chociaż raz stanęła w obronie moich praw; b) odniesienie się do pytań str. 2;

3) doręczenie mi wiarygodnego spisu stron akt sprawy sądowej;

4) umożliwienie mi dostępu do akt przez internet, jako że Wójt Gminy Szemud skutecznie odmawia mi asystenta;

5) zezwolenie mi na nagrywanie przebieg rozpraw własnym sprzętem. Jestem stroną postępowania i publicystą od 2007 r. (akuzator.pl) vide: http://89.161.227.159/pl/rzecznik-prasowy/zbior-dobrych-praktyk/p,1/3717,sadowe-abc-poradnik-dla-dziennikarzy

Strona 4 mojego wniosku T342.

Zaś 27-10-2020 r poprzez ePUAP wysłałem pismo T352 adresowane do rąk Obywatelek:

– Ewa KRUK Prezes SR Wejherowo

– Teresa RUTKOWSKA-SZMYDYŃSKA Prokurator Regionalny Gdańsk.

       OŚWIADCZENIE. W sprawie będę działał jako oskarżyciel, art.: 47 Konstytucji i 53 Kpk. Oskarżeni solidarnie: Prokurator Rejonowy, Wejherowo i Sąd Rejonowy, Wejherowo. Podtrzymuję to stanowisko.

 CZWARTE. Od ponad dwóch lat do wszystkich organów i każdego szczebla władz III RP lub PRL BIS, jak kto woli – składam pisma, których nieodłączną częścią jest moich 7 pytań prejudycjalnych. Pytania te są też na drugiej stronie mojego wniosku z 17-10-2020 T342. Do dziś nikt nie odniósł się do tego. Również i prezes tut. Sądu SSR Ewa KRUK zbyła to milczeniem. Jest to wynik tego, że sędziów, prokuratorów i urzędników ustawowo obdarzono BOSKĄ NIEOMYLNOŚCIĄ. Wynika to z faktu. W Polsce nie obowiązuje bardzo prosta i skuteczna przed fałszerstwem akt zasada: JEDNA SPRAWA JEDNE AKTA Z NUMEROWANIEM STRON AKT PRZED WYSŁANIEM PISMA DO PETENTA A AKTA SĄ DOSTĘPNE PRZEZ INTERNET. Tym sposobem we wrześniu br. z Poczty odebrałem 150 pism – dowód wykaz D1396.  [Szykuję stronę, aby tam opublikować pisma przychodzące do mnie po to aby każdy kto zechce mógł to sobie spokojnie obejrzeć. A nuż znajdzie jakiegoś ziomala].

Z dniem 21-11-2019 zmieniłem sposób przekazywania zebranych dowodów. Tym sposobem do Sądu Okręgowego w Gdańsku do akt sprawy o sygn. VII U 3264/19 wysłałem 1.000 (jeden tysiąc) po dwie kopie jako dowody na okoliczność niemożności wykonania elementarnych czynności procesowy. Dokumenty te zaginęły na terenie Sądu Okręgowego w Gdańsku. Pozwanym w sprawie jest Wojskowe Biuro Emerytalne w Gdańsku (WBE). Funkcję nadzorczą nad WBE sprawuje Prezydent III RP…

Po tym zdarzeniu sporządzam szczegółowy rejestr dokumentów, które oznaczam kolejnymi liczbami porządkowymi. Tym sposobem opisałem ponad 1.500 dokumentów. Na okoliczność dzisiejszej rozprawy sporządziłem wykaz spraw jakie miałem w tut. Sądzie w znakomitej większości w ciągu ostatnich dwóch lat. Uzbierało się tego tylko 144 – dowód D1501 na okoliczność niemożności uruchomienia procedury sądowej DELIKT z art. 45 KRP.

PIĄTE. 28-10-2020 r. z poczty odebrałem 24 listy ZPO w tym trzy z tut. Sądu. Pozwolę sobie na prezentację dwóch dowód D1503 i D1504 jako dowód na okoliczność braku szacunku do siebie samego w tut. Sądzie.

W tym stanie sprawy przekazanie sprawy zgodnie z przedstawionym wnioskiem jest absolutnie konieczne, jako że wbrew art. 47 KRP, my Polki i Polacy, jesteśmy pozbawieni samodzielnego sporządzania aktu oskarżenia.

Orzeczenie w sprawie będzie wydane 19-11-2020.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

26 − 18 =