6. TEH. NUR FUR LGBT+.

Jeden człowiek wsparty głównie przez niemieckie lewactwo chcą przywrócenia starego niemieckiego porządku, którego główną ideą było Nur Für Deutsche! = Tylko dla Niemców. Wszystko ma być oznakowane, aby na pierwszy rzut oka było wiadome kto kim jest.

Wypada tu zauważyć, że Kodek karny art. 235 stanowi: Kto, przez tworzenie fałszywych dowodów lub inne podstępne zabiegi, kieruje przeciwko określonej osobie ściganie o przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub przewinienie dyscyplinarne albo w toku postępowania zabiegi takie przedsiębierze, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Dlaczego ten wyżej pokazy typ może bezkarnie wyprawiać takie harce? W Polsce od 2014 r. obowiązuje Konwencja Stambulska.

W marcowym tygodniu edukacji historycznej = TEH proponuję

  1. dzień TEH. GLORIA VICTIS.
  2. dzień TEH. Germańska perfidia.
  3. dzień TEH. Pobłażanie Rosji.
  4. dzień TEH. IV Rozbiór Polski.
  5. dzień TEH. Polskie Obozy Śmierci.
  6. dzień TEH. NUR FUR LGBT+.
  7. dzień TEH. Żydowski trik.

Baczmy co będzie się działo w sprawach przez najbliższy rok. W Ojczyźnie są tylko dwie partie: Polska i antyPolska. Wrogów Polski też łatwo poznać. Indywidua te czynią wszystko, aby fetor i odór stale rozchodził się wokół Polski.

– Kiedy w Ojczyźnie skończy się komuna?

– Gdy będzie Konstytucja dla Narodu i sądy sądami bez SSx.

Dodaj komentarz

− 4 = 3