PNP cz. 5. Duch i dewiza.

Podstawowe założenie przynależności do PNP = PATENT NARODU POLSKIEGO. Rzecz najważniejsza w PNP. PNP opiera się na bardzo prostej zasadzie. PNP musi być ogłoszony i podany do publicznej wiadomości. Z PNP mogą korzystać wszyscy nie dokonując żadnych wcześniejszych opłat. Jest tylko jeden warunek Na wyrobie w widocznym miejscu winna znaleźć się informacja:

NA PODSTAWIE

Polski Narodowy Patent nr 1

Podstawowym celem PNP jest zapobieganie przywłaszczeniu sobie pomysłu. Generalnie rzecz ujmując PNP może nas wszystkich uwolnić od tych co to nadzorują Światowy obrót pieniądza. W głównej mierze Żydy. Wypada tu jako przykład podać niemiecką maszynę szyfrująca ENIGMA. Jej szyfr złamali Polacy. Matematycy z Poznania. Marian Rejowski (*1905 †1980, matematyk i kryptolog) Henryk Zygalski (*1908 †1978, matematyk, płachty Zygalskiego) i Jerzy Różycki (*1909 †1942, matematyk i kryptolog). Fakt ten był skrzętnie ukrywano. Wielu przypisywało sobie ten sukces. Ocenia się bowiem, że dzięki temu [rozszyfrowanie ENIGMY] Niemcy o ładnych kilka miesięcy ponieśli klęskę w wywołanej przez siebie II Wojnę Światową w której my Polacy pierwsi stawili zbrojny opór. No i znowu Polacy? Przecież to nie wygląda elegancko…

Nieskromnie jeszcze raz wyjaśniam. PNP nr 1 to Zapobiegacz ADiO = aparat dezynfekcji i odkażania. Jestem zwolennikiem prostej i bardzo skutecznej zasady, którą staram się stosować w swoim życiu. LECZYĆ. ZAPOBIEGAĆ. NIE SZCZEPIĆ. ADiO bazuje na działaniu: ozonu, który niszczy bakterie i promieni UV-C o odpowiednim natężeniu zabiją wszystko co żyje.

Aby PNP mógł funkcjonować należy powołać jakąś organizację. Na dzień dzisiejszy jako autor [Przypominam! Prawa autorskie powstają z chwilą ich publikacji] i pomysłodawca PNP nikogo nie uprawniam do działania na rzecz PNP. Sprawa wymaga przemyślenia i doskonalenia. Podstawowym celem takiej organizacji winna być rejestracja PNP i ewentualne czuwanie nad tym, aby PNP nikt nie przywłaszczył sobie i korzystał z praw przynależnych autorowi. Tu prawa autorskie i ewentualne tantiemy należą do Narodu. Czy z tego tytuł winny być jakieś opłaty? Myślę, że winna to być należność dobrowolna zaś jej ewidencja powszechnie dostępna. Najlepszą ochroną jest bowiem łatwy i powszechny dostęp do informacji. To zapobiega wszelkim matactwom. Zaś zgromadzone fundusze winny być przeznaczone na rozwijanie PNP.

Dlaczego taki herb dla PNP?

Niepodważalnym dowodem zniewolenia Narodu jest obowiązująca w Polsce Konstytucja. Art. 28. 1. Godłem Rzeczypospolitej Polski jest wizerunek orała białego w koronie w czerwonym polu. To jest po polskiemu. Poprawnie i po polsku i niezmiennie od ponad 100 lat, to winno brzmieć. Za herb Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się znak orła białego z głową zwróconą w prawo (dla patrzącego w lewo), ze skrzydłami wzniesionemi do góry, ze złotemi szponami, z koroną i dziobem w czerwonem polu prostokątnem (wzór Nr 1). Dz.U. 1919 nr 69 poz. 416.

Godło to znak rozpoznawczy i może występować samodzielnie. Herb to tarcza z godłem. Orzeł to symbol królewskiej dostojności. Krzyż nawiązuje do chrztu Polski w 966 r. Zamknięta korona oznacza suwerenność państwa. Skrzydła w górze i mocna budowa symbolizują waleczność i siłę Polski.

 

 

 

Dodaj komentarz

− 3 = 1