PNP cz. 5. Leczyć! Zapobiegać! Nie szczepić!

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) w Polsce jest w całkowitym i kompletnym rozkładzie. Doświadczam tego osobiście. Za ten stan rzeczy oskarżam Obywateli III RP/PRL BIS, którzy zajmują w Polsce stolce: najwyższy Ob. Andrzej S. DUDA (*16-05-1972) prezydent państwa; bardzo wysoki Ob. Mateusz J. MORAWIECKI (*20-06-1968) premier i Ob. Adam W. Niedzielski (*19-11-1973) minister od zdrowia. KONSTYTUCJA III RP/PRL BIS stanowi artykułem 68.

  1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.
  2. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa.
  3. Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku.
  4. Władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska.
  5. Władze publiczne popierają rozwój kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

Zaś POWSZECHNA DEKLARACJA PRAWA CZŁOWIEKA uchwalona 10-12-1948 w Paryżu rozpoczyna się wyrazami.

Zważywszy, że uznanie przyrodzonej godności oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich członków wspólnoty ludzkiej jest podstawą wolności, sprawiedliwości i pokoju na świecie, zważywszy, że brak poszanowania i pogarda dla praw człowieka doprowadziły do aktów barbarzyństwa, które wstrząsnęły sumieniem ludzkości, a nadejście świata, w którym ludzie będą korzystać z wolności słowa i przekonań oraz wolności od strachu i niedostatku, ogłoszono jako najwznioślejszy cel człowieka,

W tym miejscu należy przypomnieć. II Wojna Światowa zakończyła się w 1945 bezwarunkową kapitulacją Niemców 8-05-1945 i Japonii 15-08-1945. W Polsce trwała wojna domowa. Ostatni partyzant wachmistrz Wojska Polskiego Józef FRANCZAK LALEK poległ 21-10-1963. II Wojna Światowa była największą zbrodnią w dotychczasowych dziejach Świata. W jej wyniku wymordowano około 100 mln ludzi. I po takim to najtragiczniejszym doświadczeniu ludzkości powstała POWSZECHNA DEKLARACJA PRAW CZŁOWIEKA. Po krótkim wstępie twierdzę. Powyższa trójca: A. S. DUDA i M. J. MORAWIECKI i A. W. NIEDZIELSKI nie ma pojęcia czym jest POWSZECHNA DEKLARACJA PRAW CZŁOWIEKA i co znaczą jej zapisy a to dowodzi niepoczytalności = brak rozumienia tekstu pisanego.

Wieś, w której mieszkam to sypialnia Gdyni. Liczy ponad 4 tys. mieszkańców [brak oficjalnych danych] i jest największą miejscowością w gminie. Mamy tu dwa obiekty, gdzie urzędują medycy. POZ to gminny baraczek świadczy o stosunku władzy do zdrowia Narodu. Tu przebywają lekarze rodzinni.

Drugi obiekt to prywatny zgrabny i zadbany budynek. Tu urzędują specjaliści.

Jeszcze nie tak dawno mogłem umówić się do konowała przez telefon albo ruszyć swoje stare dupsko i rowerem lub perpedesm [piechotą] udać się do POZ, aby być przyjętym jeszcze tego samego dnia. Odkąd wybuchła panika wywołana zarazą ChRL wszystko się zmieniło. W oknie baraczku powieszono karteluszki, które informują, że z lekarzem można się kontaktować wyłącznie przez telefon. Niedawno przed wejściem do baraczku zmontowano przeszkloną wiatę i powieszono czerwoną ostrzegawczą tabliczkę.

Jako stary facet [ósmy krzyżyk życia] mam kilka dolegliwości. Rok temu „zaliczyłem” z moją małżonką sanatorium. Zaczęły ponownie dokuczać zmiany chorobowe kręgosłupa. Bóle czasami są tak silne, że „nie idzie nic zrobić”. Nawet przy komputerze. Chciałem więc umówić wizytę do neurologa. Dzwonię więc do specjalistów, których obiekt jest za miedzą.

Niewiasta, która odebrała telefon poinformowała mnie, że ostatni raz byłem w 2018 i muszę mieć nowe skierowanie. Więc dzwonię do „mojego POZ”. Najpierw kilka razy słyszę w słuchawce Telefon nie odpowiada. Po kilku próbach jest wreszcie sygnał. Kobiecy głos mówi: Twoje połączenie jest pierwsze w kolejce. Proszę czekać. Kolejne komunikaty przerywane są muzyczką. Po kilku takich odzywkach zaczynam się burzyć. No bo jakże to! POZ zarabia na takich połączeniach? Im dłużej słucham tym więcej ucieka mi złotówek z mojego telefonu a krew mocniej uderza do głowy. A po drugiej stronie nikt się nie zgłasza. I tak jest od dłuższego czasu. To twardy i nie zbity dowód.

CHORZY I STARUCHY DO PIACHU

Cóż więc mi pozostaje? Rzecz podać do publicznej wiadomości. Za ten stan rzeczy zgodnie z KONSTYTUCJĄ III RP/PRL BIS

Art. 163. Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję dla organów innych władz publicznych.

Natomiast ustawa z 8-03-1990 o samorządzie gminnym precyzuje.

Art. 7. [Zadania własne gminy] 1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej; 2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; 3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz; 3a) działalności w zakresie telekomunikacji; 4) lokalnego transportu zbiorowego; 5) ochrony zdrowia;

Za brak dostępu do lekarza w mojej gminie tytułem niedopełnienia elementarnych obowiązków, art. 231 Kodeks karny [do 3 lat pierdla] w tym temacie odpowiadają.

Wójt Gminy Ryszard Marek KALKOWSKI (*21-04-1076)

Prezes POZ Halina Stanisława PIETKUN (*1957)

KRS 0000179576, NIP 5881965957, Regon 192073731.

Kapitał zakładowy 50 500,00 zł, Forma prawna spółka z o. o.

Data rejestracji 2003-11-14. Ostatnia zmiana w KRS 2020-09-30

Reprezentacja ZARZĄD. (…) Podstawowa działalność Praktyka lekarska ogólna (8621Z). Osoby powiązane, wspólnik HALINA STANISŁAWA PIETKUN, zarząd HALINA STANISŁAWA PIETKUN, prokura [specjalny rodzaj pełnomocnictwa dla osoby fizycznej posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych (prokurenta), którego udzielić może każdy przedsiębiorca, który podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym] MARTA MONIKA PIETKUN, prokura ZDZISŁAW PIETKUN

Mówiąc po naszemu lek. med. H. S. Pietkun i M. M. Pietkun i Z. Pietkun [zbieżność nazwisk nie przypadkowa] mają spółkę, która odpowiada do 50.500 zł. Na taką kwotę ocenia się błąd w sztuce lekarskiej. Tylko w jednej wsi, gdzie liczba mieszkańców to około 4 tys. Zaś gmina liczy ponad 17 tys. mieszkańców. Tak zorganizowana POZ w mojej wsi dysponuje jednym telefonem stacjonarnym, który działa jak wyżej. I jest to twardy i niezbity dowód na to, że organizacja POZ w mojej wsi i gminie przekracza możliwości intelektualne i organizacyjne wójta i prezeski POZ. Chyba trzeba będzie zwróci się do organów UE, aby wystawiono mi skierowanie do neurologa, który urzęduje tuż za moim płotem.

Co to ma wspólnego z moim PNP? Otóż nigdzie nie widziałem pojemnika ogólnie dostępnego ODPADY MEDYCZNE. Namordki [maseczki] i jednorazowe rękawiczki fruwają niczym wolne ptaki. Po mojemu to jest największy siewca ZARAZY ChRL.

Wracając do tytułu tego wpisu. Leczyć! Zapobiegać! Nie szczepić! Co to znaczy leczyć? Tak jak w medycynie i technice zaczynamy od diagnozy. W temacie ZARAZA ChRL podstawowa diagnoza polega na pobieraniu wymazów. W epoce, gdy osiągnięcia w optoelektronice pozwalają czytać gazety z kosmosu [8.000 do 12.000 km od Ziemi] wobec ZARAZY ChRL stosuje się metodę z epoki kamienia łupanego. A za ten stan sprawy w Polsce odpowiada trójca przedstawiona na początku.

Dodaj komentarz

69 − = 65