Na termin 30-10-2020 SR Wejherowo

Anonimowy sędzia z Wejherowa zawiadamia mnie, że 30-10-2020 odbędzie się posiedzenie w przedmiocie rozpoznania zażalenia na anonimowe postanowienie Prokuratora. Kierownikami sprawstwa z art. 18 Kodeks karny: Zbigniew T. ZIOBRO – Ministerium Sprawiedliwości i prokurator generał,  Iwona WOJCIECHOWSKA-KAZUBp.f. Prokurator Rejonowy Wejherowo Ewa KRUKPrezes Sądu Rejonowego Wejherowo.

ONY już ustalili między sobą jak będzie rozstrzygnięta sprawa. Jako że w zawiadomieniu stoi napisane

OBECNOŚĆ NIEOBOWIĄZKOWA

Wszystko zapewne w trosce o moje zdrowie, co by mnie krew nie zalała na miejscu. Jako że w ciągu ostatniego roku przedłożyłem tylko 30 donosów, które prokuratorzy nie wyjaśnili i doprawdy nie mam zielonego pojęcia o co tu chodzi?

Elegancki przykład praworządności, czyli przestrzeganie prawa przez organy państwa. W znaczeniu formalnym jest to stan faktyczny, polegający na tym, że organy państwa działają na podstawie obowiązującego prawa i zgodnie z jego normami; w znaczeniu materialnym — stan, w którym są spełnione wymogi praworządności w znaczeniu formalnym, a obowiązujące prawo jest zgodne w swej treści z postulatami aksjologicznymi (postulatami „dobrego prawa”), zwłaszcza powinno być ono równe dla wszystkich i respektować podstawowe wolności i uprawnienia człowieka i obywatela.

Moja odpowiedź.

Niezależnie od tego po raz kolejny zwróciłem się do wójta mojej gminy Ob. Ryszard KALKOWSKI z wnioskiem o przydzielenie mi asystenta z transportem na dzień 30-10-2020 celem dostarczenia mnie na rozprawę w dniu 30-10-2020 do Sądu Rejonowego w Wejherowie – dowód w załączeniu. Zwróciłem się też do Rzecznika Praw Obywatelskich Ob. Adam BODNAR o wyznaczenie obserwatora na rozprawę.

W tym miejscu wypada podnieść, iż Sejm jako organ ustawodawczy udowodnił, że nie posiada zdolności organizacyjnych i intelektualnych, aby w terminie powołać nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Kadencja obecnego RPO Ob. Adam BODNAR skończyła się 9-09-2020. Póki co Ob. ten zajmuje ten stolec. Należy więc przypomnieć, że Pełnomocnikiem Terenowym RPO (dla woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego) jest Krzysztof Szerkus z Rada Społęczna w Gdańsku (oryginalne!)

Inauguracja działalności – luty 2019: Marta ABRAMOWICZ, Jerzy BOCZOŃ, Marek KAMIŃSKI, Basil KERSKI, Sławina KOSMULSKA, mjr. Waldemar KOWALSKI, dr Piotr KUROPATWIŃSKI, Lawrence Okey UGWU, prof. zw. dr. hab. Cezary OLBRACHT-PRONDZYŃSKI, Łukasz OSSOWSKI, Małgorzata RYBICKA, dr Zbigniew SZCZUREK, prof. dr hab. Bogdan wOJCISZKE, dr hab. inż. arch. Marek WYSOCKI prof.. Politechniki Gdańskiej, prof. dr hab. Jerzy ZAJADŁO, Karolina GOLDSTROM – BRPO, sekretarz.

Źródło: https://www.rpo.gov.pl/content/rada-spoleczna-rpo

Szczególnie tym Ob. winni być zainteresowani prawidłowym funkcjonowaniem sądów. Jak będzie czas pokaże.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

72 − 70 =