11. Bandyta na urzędzie. OSKARŻENIE

Tym razem moje pieniackie kroki skierowałem drogą elektroniczną bezpośrednio do Ob. Michał KIERSKI, który zasiada na stolcu Prokuratora Okręgowego w Gdańsku bezpośrednio i poprzez Ob. Tomasz SŁABOSZOWSKI dyrektor Izby Administracyjnej w Gdańsku.

Oskarżeni solidarnie:

  • Poczta Polska SA, dowód D803 w załączeniu;
  • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, T232 z 18-06-2020 w załączeniu;
  • Urząd Skarbowy w Wejherowie, dotyczy: 2220-SEE.2.711.2.28.2020.2 z 22-10-2020, Z up. Naczelnika, kierownik Agnieszka CZAPP;
  • Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku, dotyczy UNP: 2201-20-117793 z 22-10-2020, Z up. Dyrektora, naczelnik Wiesław KWIATKOWSKI;
  • Wojskowe Biuro Emerytalne w Gdańsku, […] z 9-10-2020.

Ośmielam się wnosić o:

  1. stwierdzenie, że w sprawach doszło do uchybienia Konstytucji;
  2. nakazanie Urzędowi Skarbowemu Wejherowo natychmiastowe zatrzymanie ograbiania mnie z części mojej renty i bezzwłoczny zwrot zrabowanych mi bezprawnie pieniędzy w ciągu 5 ostatnich lat + wypłata zadośćuczynienia;
  3. skierowanie sprawy do uczciwego i rzetelnego dochodzenia z umożliwieniem mi działać jako oskarżyciel posiłkowy z dostępem do akt przez internet;
  4. doręczenie mi wiarygodnego spisu stron akt spraw;
  5. rozpoznanie sprawy w mojej obecności.

UZASADNIENIE

Poczta Polska bezprawnie dochodzi ode mnie HARACZU RTV na podstawie sfałszowanej przez siebie dokumentacji w sprawie. Oskarżam prezesa spółki Poczta Polska Ob. Tomasz ZDIKOT o sprawstwo kierownicze w sprawie. Urzędnicy tejże spółki od 30-09-20-2019 (Upomnienie nr UP Z/85875/0909/2019) rozpoczęli wściekły atak nie tylko na moją skromną osobę w temacie HARACZ RTV. Przy tym autorka tegoż upomnienia Grażyna SZALLA nie potrafiła poprawnie napisach nazwy mojej wsi i miast BOJANO pisze BOJANOWO a ja nieopatrznie list ten odebrałem. Bezspornym faktem jest, że od 1997 r. nic nie płaciłem HARACZ RTV – dowód D803. Przez 23 lata byłem wolny od HARACZ RTV. Oto jak jaka jest siła oddziaływania bandytów na urzędzie.

Dowód dostarczył mi dyrektor Bronisław KORFANTY z Katowic przy piśmie z datą 27-04-2020 COF.OUR.6372.27702.2020. Przeto ośmielam się pytać? ILE JESZCZE MUSI UPŁYNĄĆ CZASU, ABY NAS POLKI I POLAKÓW PRZESTANO PRZEŚLADOWAĆ WE WŁASNEJ OJCZYŹNIE?

Kierownik sprawstwa Ob. Tomasz ZDIKOT i wszyscy urzędnicy występujący w sprawie odmówił mi prawa do: GODNOŚCI, WOLNOŚCI i WŁASNOŚCI przypisane człowiekowi od urodzenia – vide wyrok, Trybunał Konstytucyjny K1/20 z 22-10-2020.

Z treści tego wyroku jednoznacznie wynika, że przywołanie Konstytucji nie wymaga żadnego uzasadnienia. Prezes T. ZDIKOT i SPÓŁA UDOWODNILI, ŻE KONSTYTUCJA ICH NIE OBOWIĄZUJE. Jest to wynik braku ustawowej regulacji bardzo prostej i skutecznej przed fałszerstwem akt zasady: JEDNA SPRAWA JEDNE AKTA Z NUMEROWANIEM STRON AKT PRZED WYSŁANIEM PISMA DO PETENTA A AKTA SĄ DOSTĘPNE PRZEZ INTERNET. Tak po sobiepańsku i bezprawnie namnaża się byty w urzędach i sądach bez numerowania stron akt sprawy. My zaś, Polki i Polacy, walimy własnym łbem w żelbetowy mur bezprawia. Jako że od września 1939 r. w Polsce stosowana jest niezmiennie zasad. KTO WŁADZY NIE SPRZYJA MA CIUCHOLAND I WCINA KASZANKĘ. Tym sposobem od września br. z Poczty odebrałem prawie 300 pism. Ich wykaz niebawem będzie dostępny na moim blogu. Taka liczba pism jest wynikiem tego, że od lat z miejsca nie może ruszyć żadna ze spraw żywotnych dla funkcjonowania mojej Ojczyzny.

I.  REPARACJE WOJENNE dla Polski od Niemców i Sowietów od 1-09-1939, między innymi za niewolniczą pracę na terenie Rzeszy mojej mamy i babci, i za dom w Krynicy-Zdrój. Egzekucja traktatu Ryskiego z 18-03-1921.

II. URZĘDOWY MORD 19-04-1954 mojego taty Bronisław Grabowski we wsi Bielanka pow. Lwówek Śląski. Kolegialne zezwolenie na wystawienie jego aktu zgonu zapadło po 11 miesiącach od mordu we Lwówku Śląskim.

III. PRAWO DZIEDZICZENIA gospodarstwa we wsi Bielanka po tacie repatriancie zza Buga i weteranie II Wojny Światowej w szeregach Ludowego Wojska Polskiego – odebrano mi i trzem młodszym braciom w 1954. Przy tym dwóch najmłodszych poddano adopcji jeszcze przed wystawienia aktu zgonu taty.

IV. PRAWO DO ŻYCIA. Zamach na moją rodzinę w 2003 r. w Bojanie dowodzi, że to lipa. Tylko cudem nasza chałupa wówczas nie wyleciał w powietrze a my wraz z nią. W domu było 5 osób. Dla prokuratorów z Wejherowa ważniejsza była i jest ochrona policyjnego konfidenta niż naszą rodzinę.

V. EGZEKUCJA WYROKÓW. Jako przykład sfałszowanie akt przez Sąd Okręgowy w Gdańsku o sygn. akt II C 2768-04 i niemożność egzekucji w całości zapadłego wyroku rozwodowego. Zaś osobnik podający się za mojego wnuka z matką notorycznie podejmują próby osadzenie w więzieniu mojego starszego syna. Bezkarność takiego postępowania charakteryzowało szmalcowników podczas okupowania Polski przez Niemców i Sowietów.

VI. PRAWO DO WŁASNOŚCI. To czysta imaginacja na przykładzie HARACZ RTV i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 218. Wojewoda Pomorski 10 rok nie jest w stanie wycenić zrabowanego nam kawałeczka Polski na tę drogę.

VII. POWAGA RZECZY OSĄDZONEJ. Jako przykład mój spór ze spółka ENERGA SA. Bój o ustawowe uregulowanie prostej zasady chroniącej przed sobiepaństwem i fałszowaniem akt pod z góry założoną tezę. To wynik braku ustawy JEDNA SPRAWA JEDNE AKTA z numerowaniem stron akt sprawy przed wysłaniem pisma do petenta i akta dostępne przez internet.

OŚMIELAM SIĘ PODNIEŚĆ. Po ogłoszeniu w kraju stanu epidemicznego 29-03-2020 r. zwróciłem się do Wójta Gminy Szemud, Ob. Ryszard KALKOWSKI. Wniosłem o ustanowienie dla mnie asystenta ze względu na mój wiek (72 lat) i inwalidztwo orzeczone jako trwała niezdolność do samodzielnej egzystencji od 2000 r. Doświadczałem okresowe zaburzenia świadomości. Dodatkowo wyjaśniam. 12-09-1980 po SIERPNIU 80 na polecenie ówczesnego kierownika Zespołu Informatyki MarWoj, kmdr Adam SZCZECIŃSKI jako żołnierz zawodowy w stopniu starszy chorąży, pod eskortą zostałem odstawiony do psychiatry w Gdańsku Oliwie – dowód moje akta osobowe Wojskowe Biuro Emerytalne Gdańsk. Tamże dowód na okoliczność uszczuplania już trzeci rok (!!!) mojego miesięcznego świadczenia o ponad 600 zł (25 % od brutta!) na podstawie sfałszowania akt spraw.

Asystent jest mi niezbędny, ot chociażby po to abym bezpiecznie mógł dotrzeć, na przykład do urzędu czy sądu, gdyż te skutecznie odmawiają dostępu do akt i kontaktowanie się przez internet. Z aktami sprawy można zapoznawać się wyłącznie w urzędzie. TO DOWODZI, ŻE AKTA SĄ KOMPONOWANE POD Z GÓRY ZAŁOŻONĄ TEZĘ. W tym przypadku nikomu nie darujemy HARACZ RTV. Z przyczyn oczywistych nie mogę korzystać z pomocy najbliższych. Moja małżonka nie ma prawa jazdy. Mieszkamy z rodziną młodszego syna. Mieszkamy z 4 wnucząt w wieku od 2 do 11 lat. Synowa nie pracuje. A JAK STRESUJĄCE JEST SPOTKANIE Z ORGANAMI WŁADZY ZADEMONSTROWAŁA NAJJAŚNIEJSZA GWIAZDA POLSKIEJ PALESTRY I BYŁY WICEPREMIER MEC. ROMAN GIERTYCH. NA WIDOK FUNKCJONARIUSZY PADŁ OMDLONY. A cóż dopiero taki staruch (72 lata) w dodatku niezdolny do samodzielnej egzystencji.

W tym stanie sprawy żądam podjęcia niezbywalnych czynności, aby GODNOŚĆ i WOLNOŚĆ i WŁASNOŚĆ były prawem jednoznacznie i nieugięcie panującym. Musi obowiązywać CZYNNOŚĆ NIEZGODNA Z PRAWEM JEST NIEWAŻNA

Z poważaniem

Zbigniew Grabowski

Złączników cztery jako dowody na okoliczność:

D57. Gersdorf orzekła, s. 1. 10 tys. zł pozwala przetrwać tylko na prowincji.

D803. Poczta Polska 27-04-2020, s. 1. Przez 23 lata nie płaciłem HARACZ RTV.

T232. WSAG HARACZ RTV, s. 2. Sąd od 23-06-2020 nie podjął żadnych czynności, aby rzecz wyjaśnić i powstrzymać bezprawną grabież w temacie HARACZ RTV. Tu pomijam 2 stronę. Tam jest 7 pytań prejudycjalnych.

T319. Poczta zawiadamia, s. 6. Poczta Polska SA nie posiada elementarnych właściwości: sumienność i uczciwość i rzetelność niezbędnych w komunikowaniu się – art. 49 i 69 Konstytucji.

KOMENTARZ

do zawiadomień Poczta Polska z 15-09-2020 r.

Poniższe kwity (jak za węgiel) dowodzą, że Poczta Polska jest spółką, która nie jest zasługująca na zaufania, albowiem:

1) kwity pocztowe nie są opatrzone datą i podpisem wystawiającego;

2) w kwitach 1, 3, 4, 6, 7, 8, 14 i 16 napisano nazwy dwóch miejscowości, które mają ten sam kod pocztowy, a urzędy pocztowe są w obu wsiach elegancki przykład niechlujstwa;

3) rzeczą ludzką jest mylić się – vide kwit 11. Co ja mam z tym zrobić? W mojej skrzynce było umieszczone 15-09-2020 wraz z innymi 19 kwitami. Ja zaś przystąpiłem od analizy tych kwitów 17-09-2020. Wśród kwitów była informacja dla innego człowieka z wiadomością, że termin odbioru upływa 17-09-2020. Skąd ten człowiek ma wiedzieć o takim fakcie?

Taka sytuacja to twarde i niezbite dowody pokomunistycznego zamordyzmu. Z góry przyjęto i założono. Poczta Polska i jego wszyscy pracownicy z listonoszem (doręczycielem) obdarzeni są BOSKĄ NIEOMYLNOŚCIĄ. Tym samym jest to delikt konstytucyjny i dowód SKB = stan konstytucyjnego bezprawia, art. 2 i 7 i 8 i 30 i 32 i 49 i 69 Konstytucji, i = koniunkcja, iloczyn logiczny zdań.

Jednocześnie Poczta Polska w terminie urzędowo-sądowo-prokuratorskim nie jest w stanie wygenerować wiarygodnego dokument, w który byłoby stwierdzone, ile i jakie przesyłki były skierowane do mnie oraz ile przesyłek zostało zwrócone do nadawcy za jakiś okres. Co gorsze, Poczta nie jest w stanie stwierdzić, kto odebrał wskazaną przesyłkę poleconą.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

49 − 46 =