Wykluczyć SR Wejherowo.

Ob. SSO Rafał TERLECKI, Prezes Sąd Okręgowy, Gdańsk

bezpośrednio i za pośrednictwem

Ob. SSR Ewa KRUK, Prezes Sąd Rejonowy, Wejherowo

WNIOSEK

Na podstawie art. 2 i 45 i 178 KONSTYTUCJI wnoszę o:

 1. stwierdzenie, że w sprawach doszło do uchybienia KONSTYTUCJI, art. 2 i 45;
 2. rozpoznanie sprawy w mojej obecności;
 3. wyłączenie z postępowania sądowego Sąd Rejonowy w Wejherowie (SRW) albowiem sędziowie SRW nie są w stanie zapewnić: bezstronne i sprawiedliwe i jawne i rzetelne rozpoznać sprawę.

Dotyczy dokumentów z akt opatrzonych sygnaturami:

 1.  II Kp 742/14 (2 Ds. 1757/14) z 27-11-2014, SSR Jolanta NOWAK;
 2.  I Nc 1216/15 z 22-04-2015, SSR Dorota WINIECKA-ZYCH;
 3.  II Kp 671/15 (2 Ds. 2995/15) z 9-10-2015, SSR Paweł KWAPIEŃ;
 4.  Adm.-042-60/15 z 6-11-2015, prezes SSR Ewa KRUK;
 5.  II Kp 818/15 z 3-02-2016 P18, Wniosek Zbigniew Grabowski;
 6.  II Kp 463/17 z 24-08-2017, SSR Magdalena CICHAŃSKA;
 7.  II Kp 608/20 (PR 1 Ds. 663.2020?) SSR Paweł KWAPIEŃ;
 8.  I C 2367/20/PS z 2-11-2020, sekretarz Katarzyna SZOPIŃSKA;
 9.  I1 Co 538/20 z 30-10-2020, SSR Dorota WINIECKA-ZYCH.

UZASADNIENIE

Ośmielam się pytać? ILE JESZCZE MUSI UPŁYNĄĆ CZASU, ABY NAS POLKI I POLAKÓW PRZESTANO PRZEŚLADOWAĆ WE WŁASNEJ OJCZYŹNIE?

Bez ostrożności procesowej ośmielam się stwierdzić. Występujący w sprawach sędziowie odmawiali i nadal odmawiają mi prawa do: GODNOŚCI i WOLNOŚCI i WŁASNOŚCI przypisane człowiekowi od urodzenia – vide: Wyrok, Trybunał Konstytucyjny K1/20 z 22-10-2020. Z treści tego Wyroku jednoznacznie wynika. Powoływanie się na Konstytucję nie wymaga żadnego uzasadnienia. Zaś UDOSTĘPNIANIE AKT SPRAWY WYŁĄCZNIE W URZĘDZIE (pod z góry założoną tezę) szczególnie w obecnym stanie epidemii i mój wiek (72 lata) i niezdolność do samodzielnej egzystencji od 2000 r. jest uchybieniem Konstytucji, art. 49 i 69. ZAGRAŻA NIE TYLKO MOJEMU ZDROWIU ALE I ŻYCIU. Mój żywot ponad wszelką wątpliwość i bezapelacyjnie dobiega końca. Muszę więc sprawy doprowadzić do końca jeszcze za mojego żywota. Póki stan zdrowia mi na to pozwala, aby nikt nie ścigał moich najbliższych w sprawach tu wymienionych.

Sędziowie występujący w sprawach udowodnili, że konstytucja ich nie obowiązuje. Jest to wynikiem tego, że w Polsce nie obowiązuje bardzo prosta i skuteczna przed fałszowaniem zasada. JEDNA SPRAWA JEDNE AKTA Z NUMEROWANIEM STRON AKT PRZED WYSŁANIEM PISMA DO PETENTA A AKTA SĄ DOSTĘPNE PRZEZ INTERNET. Tak po sobiepańsku i bezprawnie namnaża się byty w urzędach i sądach bez numerowania stron akt sprawy. My zaś, Polki i Polacy, walimy własnym łbem w żelbetowy mur bezprawia.

Ośmielę się tu przypomnieć sprawę o sygn. II Kp 671/15 gdzie orzekał SSR Paweł KWAPIEŃ. W sprawie chodziło o to, że adw. Aleksander SUREWICZ w imieniu spółki ATL zażądał od mojego syna, […] Grabowski, kwoty 20.000 EURO. Na co złożyłem donos. Sprawą zajmowała się wejherowska policja. Mł. asp. Andrzej CIESZYŃSKI działając wspólnie i w porozumieniu z prokuratorką Elżbieta ŁAGANOWSKA-STOLARCZYK miast przesłuchać […] Grabowskiego starszego mojego syna wyszukali człowieka o taki samym nazwisku pod Koninem. SSR P. Kwapień w postanowieniu II Kp 671/15 z 9-10-2015 bez żadnego zażenowania napisał: „Sąd zważył, iż pokrzywdzony powołuje się na działania brata – […] Grabowskiego, jednak jak wynika z jego zeznań nie współpracował on nigdy z firmą brata [nazwa firmy], nie posiada wiedzy, co jest przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez skarżącego pod w/w firmą.” (poz. c) w/w).

Moje liczne skargi i zażalenia niczego nie zmieniły. Co gorsze prezes SRW Ewa KRUK stwierdziła, że (poz. d) w/w), że SSR P. KWAPIEŃ orzekał jedną moja sprawę w przedmiocie zatrzymania mojego prawa jazdy DOWÓD

Fakt taki nigdy nie miał miejsca. A ponadto SSR Magdalena CICHAŃSKA (poz. f) w/w) orzekła, iż wszyscy sędziowie złożyli wnioski o wyłączenie – DOWÓD

Pismo w tej postaci wielokrotnie wysyłałem. Nigdy nie otrzymałem odpowiedzi. Na tej podstawie twierdzę, że przyczyny nie ustały.

Niezależnie od tego podczas rozprawy 30-10-2020 (sygn. II Kp 608/20) w trakcie mojego wywodu do akt sprawy złożyłem – DOWÓD D1501

https://akuzator.pl/2020/10/31/rozprawa-sr-wejherowo-30-10-2020/

Na okoliczność niemożności uruchomienia procedur sądowych w SRW. Jest tego 144 dokumentów z ostatnich dwóch lat. STĄD MÓJ WNIOSEK PKT 3) W/W JEST ZASADNY

Od września 1939 r. w Polsce stosowana jest niezmiennie zasada. KTO WŁADZY NIE SPRZYJA MA CIUCHOLAND I WCINA KASZANKĘ. Przyjęto bowiem, że organa władzy obdarzone są BOSKĄ NIEOMYLNOŚCIĄ. Tym sposobem od września br. z Poczty odebrałem prawie 300 pism. Ich wykaz niebawem będzie dostępny publicznie na moim blogu. Taka liczba pism jest wynikiem tego, że od lat z miejsca nie może ruszyć żadna ze spraw żywotnych dla funkcjonowania mojej Ojczyzny.

 1. REPARACJE WOJENNE dla Polski od Niemców i Sowietów od 1-09-1939, między innymi za niewolniczą pracę na terenie Rzeszy mojej mamy i babci, i za dom w Krynicy-Zdrój. Egzekucja traktatu Ryskiego z 18-03-1921.
 2. URZĘDOWY MORD 19-04-1954 mojego taty Bronisław Grabowski we wsi Bielanka pow. Lwówek Śląski. Kolegialne zezwolenie na wystawienie jego aktu zgonu zapadło po 11 miesiącach od mordu we Lwówku Śląskim.
 3. PRAWO DZIEDZICZENIA gospodarstwa we wsi Bielanka po tacie repatriancie zza Buga i weteranie II Wojny Światowej w szeregach Ludowego Wojska Polskiego – odebrano mi i trzem młodszym braciom w 1954. Przy tym dwóch najmłodszych poddano adopcji jeszcze przed wystawienia aktu zgonu taty.
 4. PRAWO DO ŻYCIA. Zamach na moją rodzinę w 2003 r. dowodzi, że to czysta imaginacja. Tylko cudem nasza chałupa wówczas nie wyleciał w powietrze a my wraz z nią. W domu było 5 osób. Dla prokuratorów z Wejherowa ważniejsza była i jest ochrona policyjnego konfidenta niż moja rodzina.
 5. EGZEKUCJA WYROKÓW. Jako przykład sfałszowanie akt przez Sąd Okręgowy w Gdańsku o sygn. akt II C 2768-04 i niemożność egzekucji w całości zapadłego wyroku rozwodowego. Zaś osobnik podający się za mojego wnuka z matką notorycznie podejmują próby osadzenie w więzieniu mojego starszego syna. Bezkarność takiego postępowania charakteryzowało szmalcowników podczas okupowania Polski przez Niemców i Sowietów.
 6. PRAWO DO WŁASNOŚCI. To czysta fantazja na przykładzie przebudowa drogi wojewódzkiej nr 218. Wojewoda Pomorski 10 rok nie jest w stanie wycenić zrabowanego nam kawałeczka Polski na tę drogę.
 7. POWAGA RZECZY OSĄDZONEJ. To zwyczajna lipa. Przykład mój spór ze spółka Energa SA. SR Wejherowo korespondował pod wymyślony adres i uznawał za doręczone pismo prawidłowo awizowane, gdyż Pocztę obdarzono BOSKĄ NIEOMYLNOŚCIĄ. To wynik braku ustawy JEDNA SPRAWA JEDNE AKTA. Nachapał się ów Sąd, Energa i komornik.

Na bezprawne działania (brak odpowiedzi na moich 7 pytań prejudycjalnych) sędziów i prokuratorów ośmieliłem się złożyć wnioski o wszczęcie postępowania dyscyplinującego. Na 30-04-2020 DZIEŃ UCZCIWOŚCI było to 230 dowodów ze wskazaniem urzędów i personaliów autorów. Do dziś nie wszczęto żadnego postępowania. Natomiast co i rusz w sprawach wypowiadali się sędziowie i prokuratorzy we własnych sprawach bez najmniejszego zażenowania.

OŚMIELAM SIĘ PODNIEŚĆ. Po ogłoszeniu w kraju stanu epidemicznego 29-03-2020 r. zwróciłem się do Wójta Gminy Szemud, Ob. Ryszard KALKOWSKI. Wniosłem o ustanowienie dla mnie asystenta ze względu na mój wiek (72 lat) i inwalidztwo orzeczone jako trwała niezdolność do samodzielnej egzystencji od 2000 r., bo doświadczałem okresowe zaburzenia świadomości. Dodatkowo wyjaśniam. 12-09-1980 po SIERPNIU 80 kmdr Adam SZCZECIŃSKI ówczesny kierownik Zespołu Informatyki MarWoj rozkazał, aby mnie, jako żołnierza zawodowego w stopniu starszy chorąży odstawić pod eskortą do psychiatry w Gdańsku – dowód moje akta osobowe Wojskowe Biuro Emerytalne Gdańsk. Tamże dowód na uszczuplanie już trzeci rok (!!!) mojej renty o ponad 600 zł (25 % od brutta!) na podstawie sfałszowania akt spraw. TYM SAMYM BRAKUJE MI NA LEKI I REHABILITACJĘ. Nie stać mnie na kupno urządzenia, które umożliwia składanie podpisu kwalifikowanego, to uchybia Konstytucji art. 49 I 69.

Asystent jest mi niezbędny, ot chociażby po to abym bezpiecznie mógł dotrzeć, na przykład do urzędu czy sądu, gdyż te skutecznie odmawiają mi dostępu do akt i kontaktowanie się przez internet. Z aktami sprawy można bowiem zapoznawać się wyłącznie w urzędzie. TO DOWODZI, ŻE AKTA SĄ KOMPONOWANE POD Z GÓRY ZAŁOŻONĄ TEZĘ. Z przyczyn oczywistych nie mogę korzystać z pomocy najbliższych. Moja małżonka nie ma prawa jazdy. Mieszkamy z rodziną młodszego syna i czwórką wnucząt w wieku od 2 do 11 lat. Synowa nie pracuje. A jak STRESUJĄCE JEST SPOTKANIE Z ORGANAMI WŁADZY zademonstrowała najjaśniejsza gwiazda polskiej palestry i były wicepremier mec. Roman GIERTYCH. NA WIDOK FUNKCJONARIUSZY PADŁ ZEMDLONY. A cóż dopiero taki staruch (72 lata) w dodatku niezdolny do samodzielnej egzystencji.

W tym stanie sprawy żądam podjęcia niezbywalnych czynności, aby GODNOŚĆ i WOLNOŚĆ i WŁASNOŚĆ były prawem jednoznacznie i nieugięcie panującym. Musi też obowiązywać CZYNNOŚĆ NIEZGODNA Z PRAWEM JEST NIEWAŻNA.

Do Wniosku dołączyłem siedem załączników, m. in.

D57. Gersdorf orzekła, 10 tys. zł pozwala przetrwać tylko na prowincji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

− 1 = 2